CÁT THẠCH ANH

Đặc điểm sản phẩm

Kích thước hạt     : 1 – 2mm

Khối lượng riêng : 1400 kg/m3

Quy cách              : 50 kg/bao

Ứng dụng              : Được sử dụng rộng rãi trong hệ thống xử lý nước, lọc cặn và chất rắn lơ lững trong nước.