SỎI ĐỠ 3X5

Đặc điểm sản phẩm:

Kích thước hạt     : 3 – 5mm

Khối lượng riêng : 1400 kg/m3

Quy cách              : 50 kg/bao

Ứng dụng              : Sỏi đỡ lọc nước là vật liệu hỗ trợ bộ lọc hoặc làm lớp đệm