ĐINH GHIM BẠT PHỦ

1,000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu nhựa PVC màu đen
Dùng ghim bạt phủ trồng dưa lưới
Chiều dài 12cm

ĐINH GHIM BẠT PHỦ

1,000 

Danh mục: