GIới thiệu về công ty steps

Công ty STEPS là công ty khởi nghiệp được thành lặp dựa trên sự đam mê về lĩnh vực Nông Nghiệp – Thuỷ sản – Môi trường của nhóm nghiên cứu trẻ ở Trường Đại học Cần Thơ. Công ty STEPS đang tập trung vào việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cao vào thực tiễn để tạo ra các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả về kỹ thuật và tài chính nhằm thích ứng với sự thay đổi của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tại, Công ty STEPS có đội ngũ nhân viên trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau với trình độ từ Đại học đến Tiến sĩ. Công ty STEPS có các dịch vụ và sản phẩm cụ thể gồm:

  • Về lĩnh vực Nông nghiệp: Công ty STEPS cung cấp dịch vụ tư vấn về kỹ thuật canh tác. Đăc biệt, Công ty STEPS cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong canh tác như hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước, hệ thống điều khiển hệ thống tưới qua wifi.
  • Về lĩnh vực thuỷ sản: Công ty STEPS cung cấp dịch vụ tư vấn về kỹ thuật và mô hình nuôi hiệu quả được áp dụng trên thế giới về Tôm – Cua – Cá và các loại hải sản khác. Ngoài ra, Công ty STEPS còn cung cấp các sản phẩm phục vụ cho hoạt động nuôi thuỷ sản như: hệ thống tự động kiểm tra ao nuôi tôm, hệ thống hồ (ao) nuôi tuần hoàn nước, hệ thống xử lý nước ao nuôi, vi sinh, thức ăn thuỷ sản, giống thuỷ sản, và các vật tư thiết bị khác. 
  • Về lĩnh vực môi trường: Công ty STEPS cung cấp dịch vụ về tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước cấp, nước thải hộ gia đình và nhà máy sản xuất, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM), đề án môi trường, hồ sơ xả thải, hồ sơ giám sát môi trường,… Bên cạnh đó, Công ty STEPS còn cung cấp các sản phẩm và thiết bị về lĩnh vực môi trường như: Vi sinh xử lý nước thải, vật liệu lọc nước, bồn lọc, cột lọc, máy lọc nước uống RO,….

Ngoài ra, Công ty STEPS còn có dịch vụ kết hợp với đối tác là người dân và Công ty/Doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và thương mại liên quan đến các lĩnh vực Nông Nghiệp – Thuỷ sản – Môi trường để tạo ra các sản phẩm cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị sản xuất (thương mại) và cho xã hội.

 

STEPS COMPANY