CO NỐI ỐNG 25mm

4,000 

Dùng để nối ống 25mm

Chất liệu nhựa cao cấp

CO NỐI ỐNG 25mm

4,000