CÁT MANAGAN LỌC NƯỚC

Đặc điểm sản phẩm:

Kích thước hạt     : 1.5 – 2.5mm

Khối lượng riêng : 1400 kg/m3

Quy cách              : 25 lít/bao

Ứng dụng              : Có khả năng khử sắt trong khoảng pH rộng, nâng và ổn định độ pH của nước trong khoảng 6.5 đến 8