CO NỐI ỐNG 20mm

3,500 

Dùng để nối ống LDPE 20mm.

Chất liệu nhựa cao cấp

CO NỐI ỐNG 20mm

3,500