THAN HOẠT TÍNH

Đặc điểm sản phẩm:

Kích thước hạt     : 6 – 12 mesh

Khối lượng riêng : 500 kg/m3

Quy cách              : 25 kg/bao

Ứng dụng              : Khử độc và mùi trong nước