T NỐI 25mm

5,500 

T nối 25mm dùng cho việc nối ống LDPE 25mm

T NỐI 25mm

5,500