KHÓA ỐNG 20mm

2,800 

Dùng để khóa cuối đoạn ống 20mm

KHÓA ỐNG 20mm

2,800