VENTURI HÚT PHÂN 60mm

500,000 

Hút phân – châm phân vào đường ống. Kết nối ống chính 60mm

VENTURI HÚT PHÂN 60mm

500,000