NỐI 3 NGÃ 8mm

7,000 

Nối 3 ngã ống 8mm, sử dụng phổ biến cho hệ thống tưới phun sương

NỐI 3 NGÃ 8mm

7,000