KHỞI THUỶ 20mm

9,000 

Khởi thủy 20mm dùng để đấu nối từ ống nhánh vào ống chính

 

 

KHỞI THUỶ 20mm

9,000