NỐI GIẢM 10-8mm

7,000 

Dùng để nối đầu ra máy bơm phun sương mini và nối giảm ống 10-8ly.

NỐI GIẢM 10-8mm

7,000