TÔM SÚ 20-25 CON/KG

Thông tin sản phẩm: 

Nguồn gốc: Vùng ven biển ĐBSCL

Đặc điểm: Tôm nuôi tự nhiên

Trọng lượng: 20 – 25 con/kg

Sản lượng: 10 – 50 kg/ngày

Bảo đảm: Tôm không tạp chất

Sản phẩm của STEPS FARM

 

Danh mục: