T NỐI 20MM

5,000 

T nối 20mm dùng cho việc nối ống LDPE 20mm

T NỐI 20MM

5,000