BÉC PHUN SƯƠNG 5 HƯỚNG NỐI ĐUÔI 21mm

17,000 

Được sử dụng phổ biến cho việc làm mát, phun sương vườn ươm, tưới lan, phun thuốc BVTV cho cây trồng.

BÉC PHUN SƯƠNG 5 HƯỚNG NỐI ĐUÔI 21mm

17,000 

Danh mục: