BÉC PHUN SƯƠNG 1 HƯỚNG NỐI VAN 6LY

6,000 

Béc được sử dụng phổ biến cho tưới lan, làm mát, phun thuốc BVTV

Béc có thể điều chỉnh độ mịn và bán phun

BÉC PHUN SƯƠNG 1 HƯỚNG NỐI VAN 6LY

6,000 

Danh mục: