CUA BIỂN CÀ MAU

Thông tin sản phẩm: 

Nguồn gốc: Cà Mau

Đặc điểm: Cua nuôi tự nhiên

Trọng lượng: Có đầy các loại cua Y, cốm, gạch.

Sản lượng: 10 – 50 kg/ngày

Bảo đảm: Cua chắt thịt 100%

Sản phẩm của STEPS FARM

 

Danh mục: