ĐẦU TƯỚI BÙ ÁP

3,500 

Ứng dụng: Đầu tưới nhỏ giọt bù áp tưới các loại cây ăn trái trên địa hình đồi đất dốc, cánh đồng lớn; kết hợp với que cắm nhỏ giọt để tưới các loại cây trồng trong chậu, trong nhà kính…

 

ĐẦU TƯỚI BÙ ÁP

3,500 

Danh mục: