LỖI LỌC BÔNG NÉN

50,000 

Đặc điểm sản phẩm

  • Lọc cạn, chất hữu cơ lở lững
  • Lọc nước đầu nguồn hoặc sau nguồn nước trước khi sử dụng.
  • Gián bán:
  • 10 inch = 50.000 (mua 3 lõi giá 120.000)
  • 20 inch = 90.000 (mua 3 lõi giá 250.000)
  • 30 inch = 140.000 (mua 3 lõi giá 390.000)
  • 40 inch = 220.000 (mua 3 lõi giá 620.000)
LỖI LỌC BÔNG NÉN

50,000