LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM QUA WIFI Ở HUYỆN THÁP MƯỜI – TỈNH ĐỒNG THÁP

Mô hình tưới tự động điều khiển qua wifi được lắp đặt trên diện tích 3000m2 phục vụ cho hoạt động tưới màu tại huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Mô hình có chi phí thấp, phù hợp với khả năng tài chính cho người dân đầu tư vùng ĐBSCL. Hệ thống tưới giúp giảm nhân công tưới và nâng cao hiệu quả tưới trong quá trình canh tác. Một số hình ảnh của hệ thống tưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *